اقتصادی و اجتماعی

بسمه الله الرحمن الرحیم

نقدوبررسی کتاب اقتصاد سال دوم علوم انسانی

در زمان کنونی نقد وبررسی یکی ازراههایی است که بیان مطالب به صورت علمی را ایجاد می کند . چرا که در نقد علمی و دقیق ، مسائل گوناگون به پویایی و رشد خواهد رسید .

کتاب اقتصاد با توجه به اینکه مدتهاست در آموزشگاههای کشور تدریس می شود و ممکن است در بعضی موارد با نیازهای جامعه انطباق نداشته باشد ،و همچنین با توجه به تغییر و تحولات اقتصاد جهانی ،نیاز به این است که  هر ساله مورد نقدوبررسی قرار  گیرد . زیرا برخی ازتغییرات انجام شده دراین کتاب انطباق با واقعیات کنونی ندارد .پس لازم است ازسوی صاحبنظران ومولفان تغییراتی در آن لحاظ شود .

در درجه نخست با توجه به تاثیر اقتصاد در زندگی انسان و فرهنگ جامعه ،بهتر است کتاب جدیدی در این مورد طراحی شود و در سال اول عمومی تدریس گردد و کتاب دیگری برای پایه دوم در رشته علوم انسانی تدریس گردد و کتاب حاضر نیز با توجه به مهم بودن و سنگین بودن مطالب در پایه سوم برای رشته های علوم انسانی و همچنین ریاضی و فیزیک تدریس گردد . زیرا رشته اقتصاد در دانشگاهها زیر گروه رشته ریاضی و فیزیک در دوره متوسطه می باشد و دانش آموزان در این صورت با آگاهی رشته مورد نظر را انتخاب می کنند و موجبات ارتقا ء علمی و پویایی بیشتر این رشته را فراهم می سازند .

-         مسئله ی صفحه ی 26 بهتر است بعد از شاخص های سرانه ذکر می شدزیرا با اضافه کردن جمعیت به مفروضات مسئله نحوه محاسبه درآمد سرانه که شاخص بسیار مهمی است(زیرا معیار رشد وتوسعه می باشد ) را آموزش می دهد .

-         بطور کلی در این مورد باید گفت : با توجه به اثر درآمد سرانه این مطلب به صورت کامل در کتاب بیاید و آمارهای رسمی ایران و چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای مقایسه و فهم بیشتر آورده شود .

-         در صفحه ی 28که تصویر ساده ای از یک جامعه ی دوبخشی را عنوان می کند با توجه به اینکه نقش و تصمیم دولت را در اقتصاد کنونی نمی توان نادیده گرفت بهتر بود که پس از این اقتصاد دو بخشی یک اقتصاد سه بخشی که دولت چگونه  در مسائل مختلف اقتصادی دخالت می کند را  برای تکمیل شدن  بحث، ارائه می داد .

- در صفحه 30 همین مبحث ارزش افزوده بطور مشخص توضیح داده نشده که می توان به عنوان یک نقص برای کتاب باشد و فقط به ذکر مثال اکتفا شده است .

- درس مربوط به نیروی انسانی و محاسبه نرخ های اشتغال و بی کاری ونحوه محاسبه ی آنها ،و بهره وری بسیار جالب ،قابل فهم و برای بالا بردن آگاهی و اطلاعات دانش آموزان نقش اساسی داشت و مرتبط با برخی از مباحث مطرحه در کتاب است بهتر است مجدد اضافه شود .

- در قسمت سیاستهای پولی ، با توجه به قانون بانکداری بدون ربا در ایران «کاهش یا افزایش نرخ تنزیل مجدد » در بانکداری ایران اعمال نمیشود و این نکته باید در پاورقی ذکرمی گردید و یا نحوه اجرای آن در بانکداری ایران شرح داده می شد  .

- تعریف سپرده قانونی و تنزیل  در متن درس باید ارائه می شد .

- بحث سیاست های مالی که مکمل بحث راه های جلوگیری از تورم می باشد و نشان دهنده نقش دولت در اقتصاد می باشد را بهتر است مجدد ایجاد گردد .

- در بحث مالیاتها بهتر است مالیات بر ارزش افزوده که یکی از موارد بحث های اقتصادی در ایران است و موجب بالا رفتن آگاهی و اطلاعات دانش آموزان و نهایتا خانواده های ایشان می باشد مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد   

- درس اقتصاد و قانون اساسی با توجه به اینکه اصل 44 قانون اساسی بسیار مورد توجه وجز مسائل جاری کشور است وموجب بالا رفتن اطلاعات و آگاهی دانش آموزان می شود باید به عنوان یکی از اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح شود . - در مبحث دولت و توسعه ، قسمت مربوط به اختلاف نظر بین اقتصاد دانان حذف شود و دیدگاه های اقتصاد توسعه ایران (دوره های پنجساله )مطرح گردد.

- قسمتهای توسعه در اقتصاد ایران به همان صورت گذشته یعنی مطالعه ی آزاد مطرح شده بود بهتر بود زیرا بیشتر مطلب تاریخی است  ودر کتاب تاریخ معاصر ایران مورد بررسی قرار می گیرد  ، شایسته است به دلیل تکراری بودن ؛ حذف شود .و برنامه ریزی های 5 ساله اقتصادی و اهداف آن ارائه گردد .

آمارهای مربوط به توزیع عادلانه درآمدها در سالهای اخیر و گذشته ایران به جای آمار کشورهای دیگر جایگزین شود .

- همه ی آمارها باید براساس جدید ترین آمارها لااقل هر سه سال یک بار تغییر کند و آمار مربوط به ایران برای مقایسه و تجزیه و تحلیل بیشتر در کتاب جایگزین آمار کشورهای دیگر گردد .

- تورم و رکود اقتصادی و همزمانی تورم ورکود بایکدیگر(تورم رکودی)که یک پدیده اقتصادی است ارائه  شود .و بررسی آمارهای ایران در دهه ی اخیر در این موردبرای فهم بیشتر دانش آموزان ضروری به نظرمی رسد .

- دربحث سازمان ها و نهادهای بین المللی همه ی سازمانهایی که ایران در آن عضویت دارد آورده شود .بطور کلی باید خاطر نشان کرد آشنایی با نهادها و سازمانهای جهانی تغییرات ریشه ای لازم دارد در غیر این صورت بهتر است

 حذف شود .

-         نقش تکنولوژی و فنآوری جدید در پیشبرد اهداف بلند مدت دولت به عنوان یکی از فصول درسی مطرح شود

-        اهداف کوتاه مدت و بلند مدت انرژی هسته ای و دیگر پیشرفت ها ی علمی در بحث اقتصاد که دانشمندان ایرانی موجبات آن دستآورده هارا فراهم نموده اند؛ و نقش دولت در این زمینه ها در فصول درسی کنجانده شود .

نتیجه:

در مجموع می توان با کمی بیشتر پرداختن به مطالب و تغییر وتحولاتی که در جهان اقتصاد در سالها.ی اخیر روی داده است  وبه روزکردن مطالب قدیمی کتاب وعوض کردن بعضی از سر فصلها و مطالب متن توضیح داده شده وهمچنین با توجه به اینکه  یکی از شیوه هایی که به کمک آن می توان میزان یادگیری را بالا برد تصاویر و عکس می باشد که باید دراین کتاب در جاهای مناسب قرار گیرد . می توان امیدوار بود که کتاب حاضر موجب افزایش دانش ،آگاهی و معلومات دانش آموزان و پویا تر شدن آنان موًثر باشد .

نهایتا" اینکه زمان تعیین شده برای تدریس مطالب کتاب با حجم ومحتوای کتاب تناسب ندارد ،حجم و مطالب کتاب با توجه به آموخته های قبلی دانش آموزان بسیار زیاد و سنگین است ومعلم برای تفهیم مطلب ناچار به توضیحات اضافه می باشد ؛که با وقت کم تدریس این کتاب هماهنگی نداشته وتوضیحات تکمیلی را نمی تواند به خوبی ارائه نماید.

در کتاب چندین مبحث اقتصادی متفاوت که هرکدام خود کتابی جداگانه می باشد مانند اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و اقتصاد توسعه و اقتصاد بین الملل وبازرگانی و بانکداری در کنار هم قرار گرفته که موجبات سنگینی مطالب و فشار روحی را برای دانش آموزان ایجاد می گردد .

پیشنهاد می شود این کتاب همراه با تغییرات لازم به دو کتاب تبدیل شده ودر دو پایه دوم و سوم آموزش متوسطه تدریس شود، تا هم مشکل کمبود وقت رفع گردد و همینطور برمعلومات واطلاعات دانش آموزان بیافزاید . 

در پایان شایان ذکر است همه تغییرات  نیازمند افزایش ساعت تدریس کتاب اقتصاد سال دوم می باشد و اگر امکان این افزایش نیست بهتر است بخشهایی از کتاب مثل بخش تجارت بین الملل ویا دولت وتوسعه کاملا حذف گردد تا برای تدریس و تفهیم بقیه مطالب وقت لازم وجود داشته باشد باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389ساعت 0:12  توسط معصومه سیاه | 

بسمه تعالی

با احترام در پاسخ به فرم نظر سنجی کتاب جدید اقتصاد  با توجه به نظرات 15 دبیر برجسته استان این نتایج حاصل گردید :

1- به نظر شما تغییرات ایجاد شده در کتاب حاضر ضروری بوده است ؟

بله 2نظر (4/13 درصد )                           خیر 4نظر(6/26 درصد)                             تاحدودی نظر9(60درصد)

2- تغییرات ایجاد شده را با توجه به جابجایی فصول کتاب مثبت می دانید ؟

بله 3نظر (20درصد )                           خیر 5نظر(4/33درصد)                             تاحدودی نظر7(6/46درصد)

3- آیا کتاب حاضر مجموعه ی مفیدی از مسایل واقعی اقتصادی مطرح در جامعه  ی امروزی را در اختیار شما و دانش آموزان قرار می دهد ؟

بله 5نظر (4/33درصد )                           خیر 3نظر(20درصد)                             تاحدودی نظر7(6/46درصد)

4- تصاویر ارائه شده و نمودارها را متناسب با مفاهیم درس می دانید ؟

بله 5نظر (4/33درصد )                           خیر 2نظر(4/13درصد)                             تاحدودی نظر8(2/53درصد)

5-آیا انجام فعالیت ها و پرسشها سبب تسهیل در فرایند آموزش مفاهیم و درک بهتر دانش آموزان می شود ؟

بله نظر8(2/53درصد)                                          خیر 1نظر(6/6درصد)                             تاحدودی 6نظر(40درصد)

6-آیا وجود بخش ارائه  یاطلاعات اضافی (مطالعه آزاد )را در بعضی از مباحث لازم و ضروری می دانید ؟

بله 2نظر (4/13 درصد )                           خیر 5نظر(4/33درصد)                             تاحدودی نظر8(2/53درصد)         

7- با توجه به اینکه فهرست منابع در کتاب حاضر وجود ندارد ،ارائه ی فهرست منابع را مفید می دانید ؟

بله 11نظر (3/73درصد )                           خیر 2نظر(4/13درصد)                             تاحدودی نظر2(4/13درصد)

8-با توجه به اهمیت عقود اسلامی و همچنین طرح آن در سوالات کنکور ،نظر شما در مورد انتقال آن از پاورقی به متن درس مثبت است ؟

بله 9نظر (60درصد )                           خیر 5نظر(4/33درصد)                             تاحدودی نظر1(6/6درصد)

9- حذف فصل استقلال اقتصادی  وارائه  یآن را با رویکرد متفاوت مفید می دانید ؟

بله 2نظر (4/13 درصد )                           خیر 5نظر(4/33درصد)                             تاحدودی نظر8(2/53درصد)

10- حذف فصل نیروی انسانی را در کتاب جدید مطلوب می دانید ؟

بله 2نظر (4/13 درصد )                           خیر 10نظر(6/66درصد)                             تاحدودی نظر3(20درصد)

11-به نظر شما نوع پردازش و ارائه ی مطلب در قسمت مالیات ها مطلوب است ؟

بله 5نظر(4/33درصد)                       خیر 2نظر(4/13درصد)                                   تاحدودی نظر8(2/53درصد)          

12- ارائه ی تعاریف رشو و توسعه با رویکرد جدید را مطلوب می دانید ؟

بله 3نظر (20درصد )                           خیر 4نظر(6/26درصد)                             تاحدودی نظر8(4/53درصد)

13- حذف سیاست های مالی دولت در فصل پول مطلوب است ؟

بله 4نظر (6/26درصد )                           خیر 8نظر(4/53درصد)                             تاحدودی نظر3(20درصد)

14-با توجه به اهمیت سازمانها و نهادهای بین المللی ،نیاز به اطلاعات جدید و نیز آگاهی از حضور ایران و همکاری اش در این

 نهاد ها،محتویات ارائه شده در کتاب جدید را کافی می دانید ؟

بله -                           خیر 12نظر(80درصد)                             تاحدودی نظر3(20درصد)

15- به نظر شما کدام فصل کتاب درسی نیاز به تغییر یا حذف دارد ؟

1- فصل تولید را می توان با مثالهای مختلف قابلیت درک و فهمش را برای دانش آموزان بیشتر کرد .

2-بورس و بانک به تغییرات اساسی نیاز دارد

3- اقتصاد وقانون اساسی بهتر است حذف شود .

4- آشنایی با نهادها و سازمانهای جهانی تغییرات ریشه ای لازم دارد در غیر این صورت بهتر است حذف شود .

5- قسمت مربوط به اختلاف نظر بین اقتصاد دانان حذف شود

6- قسمتهای توسعه در اقتصاد ایران به همان صورت گذشته یعنی مطالعه ی آزاد مطرح شده بود بهتر بود و شایسته است حذف شود .

7- همه ی آمارها باید براساس جدید ترین آمارها لااقل هر سه سال یک بار تغییر کند و آمار مربوط به ایران برای مقایسه و تجزیه و تحلیل بیشتر در کتاب جایگزین آمار کشورهای دیگر گردد .

16- پیشنهاد طرح چه موضوعاتی را در کتاب درسی ،لازم و مفید می دانید ؟ لطفا مرقوم فرمایید.

1-با توجه به اینکه رشته اقتصاد زیر گروه رشته ریاضی و فیزیک در دانشگاه می باشد پیشنهاد می شود چون این دانش آموزان موفقتر هستند جهت پویایی بیشتر این رشته ،جز دروس درسی رشته ریاضی و فیزیک قرار بگیرد تا شاهد رشد و بالندگی رشته اقتصاد در کشورمان باشیم . و در درجه ی بعدی جهت پر بار تر شدن تدریس معلم بهتر است ساعت تدریس از 2ساعت به حداقل 3ساعت ارتقا یابد .

2- در درس توسعه اقتصادی مدلهای رشد و توسعه از نظر اقتصادی و راه ها و روش ها ی موفق در بعضی از کشور ها کنجانده شود .

توسعه ایران در قبل و بعد از انقلاب با آمارها و ارقام ارائه شود .و همچنین شاخص های توسعه ایران با آمارهای رسمی اعلام شود .

3-در بحث تخفیف های مالیاتی نرخ ها در ایرا ن   طبق آمار رسمی اعلام شود .

4- برنامه ریزی های 5 ساله اقتصادی و اهداف آن ارائه گردد . آمارهای مربوط به توزیع عادلانه درآمدی در سالهای اخیر و گذشته ایران به جای آمار کشورهای دیگر جایگزین شود .

5- مسائل محاسبه ی تولید خالص و تولید ناخالص و تولید سرانه بطور کامل در قسمت فعالیت ها باشد .

6- با توجه به اثر درآمد سرانه این مطلب به صورت کامل در کتاب بیاید و آمارهای رسمی ایران و چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای مقایسه و فهم بیشتر آورده شود

.7- سیاست های مالی در کتاب گنجانده شود .

8- در سازمان ها و نهادهای بین المللی همه ی سازمانهایی که ایران در آن عضویت دارد آورده شود .

9- تورم و رکود اقتصادی و همزمانی تورم ورکود بایکدیگر ارائه  شود .و بررسی آمارهای ایران در دهه ی اخیر در این موردبرای فهم بیشتر دانش آموزان ضروری به نظرمی رسد .

در پایان شایان ذکر است همه تغییرات  نیازمند افزایش ساعت تدریس کتاب اقتصاد سال دوم می باشد و اگر امکان این افزایش نیست بهتر است بخشهایی از کتاب مث بخش تجارت بینالملل ویا دولت وتوسعه کاملا حذف گردد تا برای تدریس و تفهیم بقیه مطالب وقت لازم باشد .

باتشکر از اینکه نظرات استانها را مورد عنایت قرار می دهید .

 

                             

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389ساعت 0:7  توسط معصومه سیاه | 

اسامی نفرات برتر مسابقه وبلاگ نویسی دانش آموزی

 گروه اقتصاد استان کرمانشاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه / ناحیه

آموزشگاه

1

محمد هادی ملکی و حمید اسدی

سه

فردوس

2

رویا رحمی پور

سه

استقلال

3

دیبا بگوند

سه

22بهمن

 

                    

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389ساعت 0:2  توسط معصومه سیاه | 

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

آموزشگاه

ناحیه /منطقه

نام دبیر

نمره از 50

1

شهره دولت خواه

امیرالمومنین

پاوه

بهرامی

44

2

فاطمه قرآنی

زینب

سنقر

قاسمی

44

3

سمیرا ابراهیمی

شهید چمران

3

فاضلی

44

4

سبا احمدی

استقلال

3

سیاه

44

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389ساعت 0:1  توسط معصومه سیاه | 

ردیف

نام ونام خانوادگی

آموزشگاه

ناحیه /منطقه

نام دبیر

نمره از 50

1

شهره دولت خواه

امیرالمومنین

پاوه

بهرامی

44

2

فاطمه قرآنی

زینب

سنقر

قاسمی

44

3

سمیرا ابراهیمی

شهید چمران

3

فاضلی

44

4

سبا احمدی

استقلال

3

سیاه

44

5

مهین جمشیدی

دانشوران

2

سلیمی

43

6

بهاره چقاکبودی

عطار

1

ویسی

43

7

نرگس انسانی مهر

راهیان نور

3

دهنوی

42

8

مجتبی منصوری

حسن جلیلیان

حمیل

حیدری

42

9

پریسا علیدوستی

زینب

سنقرکلیایی

قاسمی

42

10

علی صیدی

شهدای مرصاد

اسلام آباد

دارابی

42

11

یاسمن نصیری

شاهد امالبنین

 

شریفی

41

12

زهرا علیپور کرمانشاهی

خضراء

3

ملکی

41

13

سمیرا اسماعیلی

هجرت

قصرشیرین

کاووسی

40

14

متین گل افروز

بعثت

2

سلیمی

40

15

پردیس کرمی

چمران

3

فاضلی

39

16

هانیه ایراندوست  

فاطمیه

گیلانغرب

مقردی

43

17

زینب حقیری

کوثر

2

زیدپور

38

18

آزاده نوری

سمیه

دینور

داداری

37

19

شایسته صحرا یاری

زینبیه

جوانرود

فتاحی

36

20

محمد زارعی

پیامبر اعظم

 

درخشان

36

21

سکینه فعله گری

اسما

 

نسرین زنگنه

36

22

سهیلا آزادی

سمیه

دینور

داداری

35

23

شهاب محمدی

طالقانی

روانسر

عظیمی

35

24

عهذیه صالحی

حضرت خدیجه

نوسود

تمجیدی

34

25

زهرا میرزایی

مطهره

کنگاور

گودینی

34

26

اردشیر ویسی

معلم

جوانرود

فتاحی

33

27

امیر پاکنیا

 

دینور

 

32

28

فرشته حاتمی

عطار

1

ویسی

32

29

رانش هوشمند

استقلال

دینور

داداری

30

30

زهرا جنوی پور

فرزاد رفیعی

هرسین

شهبازی

29

31

شیوا سلطانی

سمیه دینور

دینور

داداری

28

32

سارا ولی زاده

آزادگان

 

میرزایی

26

33

نادیه خدامرادی

عصمت

ثلاث

 

25

34

سعید قادری

احمد خمینی

بیستون

 

20

                                                                            بسمه تعالی

اسامی شرکت کنندگان در مسابقه علمی درس اقتصاد دانش آموزان سال دوم انسانی 89/88

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت 1389ساعت 23:58  توسط معصومه سیاه | 

بسمه تعا لی

اسامی شرکت کنندگان در مسابقه وبلاگ نویسی دانش آموزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام آموزشگاه

آدرس وبلاگ

1

فرناز شیخ بانویی

استقلال

www.13579f.blogfa.com

2

زهرا کهریزی

استقلال

www.24810z.blogfa.com

3

سوگند مومیوند

استقلال

www.eghtesad2010.blogfa.com

4

مهسا جعفری

استقلال

www.egtesadk.blogfa.com

5

سارا آذرمی

استقلال

www.egtesadk.blogfa.com

6

فاطمه حجت نیا

استقلال

www.eghtesad_1369.bloge.com

7

پروین فتحی

استقلال

www.eghtesad_1372.bloge.com

8

دیبا بگوند

22بهمن

http:/www.diba1373.blogfa.com

9

پرستواسدی

استقلال

www.eghtesad_1372.bloge.com

10

           مریم اسماعیلی

استقلال

تهیه  pover pohnt  با موضوع تورم

11

سحر هاشمی

استقلال

http://eghtesad.blogfa.com

12

شقایق کولانی

استقلال

http://roshdvatoseeh.blogfa.com

8

پریا عباسی

22بهمن

www.ets_p.blogfa.com

9

رویا رحمی پور

استقلال

www.royarahmipor.blogfa.com

10

مهشید پور جهان

استقلال

www.gordafarid100.blogfa.com

11

شهرزاد نجفی

22بهمن

تحقیق چالش های اقتصادی

12

محمد هادی ملکی وحمید اسدی

فردوس

آیا علم اقتصاد دیگری در راه است؟

www.eimeghtasad.mihanblog.com

13

سارا یزدانی

22بهمن

www.economhc88.blogfa.com

14

سارا گراوندی

22بهمن

www.sara_geravandi.blogfa.com

15

هدیه نیکروش

22بهمن

www.Hediyeh.nikravesh.com

16

صبا ناصری

22بهمن

www. Eghtasad_novin.blogfa.com

17

لیلا دارابی

22بهمن

www.cristiano_ronaldop.blogfa.com

18

شهرزاد نجفی

22بهمن

www.economics0111..blogfa.com

19

سمیرا یوسفی

22بهمن

www.eghtesad0111.blogfa.com

20

فائزه مرادی

22بهمن

www.ranginkaman73.blogfa.com

21

الهه صفاری پور

22بهمن

www.saffary_poor.blogfa.com

22

فاطمه فلاحی مهر

22بهمن

www.2514360.blogfa.com

23

معصومه یادگاری

22بهمن

Wwwmaryam_1382.blogfa.com

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت 1389ساعت 23:55  توسط معصومه سیاه | 

بسمه تعالی

اسامی نفرات برتر مسابقه وبلاگ نویسی دبیران گروه اقتصاد استان کرمانشاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

منطقه / ناحیه

آموزشگاه

1

معصومه کیافر

سه

گروه ناحیه 3

2

شکوفه مخصوصی

یک

مفتح 1

3

گلرخساری

سنقر کلیایی

گروه آموزشی سنقر

                      
 
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت 1389ساعت 23:53  توسط معصومه سیاه | 

                       بسمه تعالی

                     اسامی نفرات برتر مسابقه کتابخوانی گروه اقتصاد استان کرمانشاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام منطقه / ناحیه

رشته تحصیلی

1

حیدر دارابی

اسلام آباد غرب

علوم اقتصادی

2

هوشنگ دامیار

هرسین

علوم اقتصادی

3

نورالدین بهرامی

پاوه

علوم اقتصادی

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت 1389ساعت 23:50  توسط معصومه سیاه |